Cz vergoedingenoverzicht

Vergoeding - vergoeding zorgverzekering

500 voor: - preventief medisch onderzooek door een huisarts of medisch specialist - farmacogenetisch onderzoek op advies van behandelend arts. 750 voor voor: - preventief medisch onderzoek door een huisarts of medisch specialist - farmacogenetisch onderzoek op advies van behandelend arts geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever Psoriasisdagbehandeling in dagbehandelingscentrum Start Plus Optimaal Top Excellent Max. 500, op voorschrift van behandelend arts Max. 500, op voorschrift van behandelend arts 100 100 reiskosten ziekenbezoek start Plus Optimaal Top Excellent Max. 150, vanaf de 8e opnamedag. 0,27 per km Max. 250, vanaf de 8e opnamedag.

1.500, tijdens op voorschrift van de behandelend arts overgangsconsulente Start Plus Optimaal Top Excellent Max. Palliatief terminale zorg Start Plus Optimaal Top Excellent Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) Start Plus Optimaal Top Excellent Plastische chirurgie start Plus Optimaal Top Excellent 100, na toestemming vvaa orgverzekering bij: * correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar * aantoonbare lichamelijke functiestoornis: ooglid- en buikwandcorrectie. Preventiecursussen Start Plus Optimaal Top Excellent Max. 75, door vvaa erkende preventie-cursussen Max. 150, door vvaa erkende preventie-cursussen Max. 250, door vvaa erkende preventie-cursussen Max. 325, door vvaa erkende preventie-cursussen Max. 500, door vvaa erkende preventie-cursussen Preventief medisch onderzoek start Plus Optimaal Top Excellent 50 tot max. 250, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever Max.

Vergoeding alternatieve geneeswijzen (alternatieve zorg)

2 consulten 100, max. 4 consulten 100 100 Lidmaatschap patiëntenvereniging Start Plus Optimaal Top Excellent Max. 25, per verzekerde per kalenderjaar 100 100 Logopedie start Plus Optimaal Top Excellent loophulpmiddelen Start Plus Optimaal Top Excellent Max. 50,- per kalenderjaar voor aanschaf of huur van elleboogkrukken Max. 100,- per kalenderjaar tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, non loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens, max. 200,- per kalenderjaar tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens Lymfoedeem- en littekentherapie start Plus Optimaal Top Excellent Mechanische beademing Start Plus Optimaal Top Excellent Medisch-specialistische revalidatie start Plus Optimaal Top Excellent Medisch-specialistische zorg Start. 500, op voorschrift van de behandelend arts Max. 750, op voorschrift van de behandelend arts Max. 1.000, op voorschrift van de behandelend arts Max.

Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2018 - nvvp

25 per werkdag, per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar, max. 60 werkdagen Kindzorg (intensieve kindzorg, ikz) Start Plus Optimaal Top Excellent Kortdurend eerstelijnsverblijf Start Plus Optimaal Top Excellent Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling Start Plus Optimaal Top Excellent Kraampakket Kraampakket en max. 250,- gezamenlijk voor: - eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak - eigen bijdrage kraamzorg - couveusenazorg - aanvullende of uitgestelde kraamzorg Kraampakket en max. 400,- gezamenlijk voor: - eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak - eigen bijdrage kraamzorg - couveusenazorg - aanvullende of uitgestelde kraamzorg Kraampakket en max. 550,- gezamenlijk voor: - eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak - eigen bijdrage kraamzorg - couveusenazorg - aanvullende of uitgestelde kraamzorg Kraampakket en max. 550,- gezamenlijk voor: - eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak - eigen bijdrage kraamzorg - couveusenazorg - aanvullende of uitgestelde kraamzorg kuuroord Start Plus Optimaal Top Excellent Max. 500, bij reumatoïde artritis of psoriasis branchiogene Max. 500, bij reumatoïde artritis of psoriasis Lactatiekundige Start Plus Optimaal Top Excellent 100, max.

50 per dag voor extra comfort 100 voor extra comfort Gespecialiseerde ggz (geestelijke gezondheidszorg) Start Plus Optimaal Top Excellent gezondheidscheck-up Start Plus Optimaal Top Excellent 100, via de vvaa zorgConsulent 100, via de vvaa zorgConsulent 100, via de vvaa zorgConsulent 100, via de vvaa zorgConsulent. 50 per dag voor extra comfort 100 verblijf en extra comfort, na toestemming van vvaa, in een door vvaa zorghotek en op voorschrift behandelend arts huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname Start Plus Optimaal Top Excellent Max. 9 uur, via de vvaa zorgConsulent, na opname van min. 18 uur, via de vvaa zorgConsulent, na opname van min. 30 uur, via de vvaa zorgConsulent, na opname van min. 4 dagen Hulpmiddelen Start Plus Optimaal Top Excellent 100, max. 250,- tezamen per kalenderjaar voor: - de wettelijke eigen bijdragen - de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van 100,- 100, max. 500,- tezamen per kalenderjaar voor: - de wettelijke eigen bijdragen - de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van 150,- 100, max. 1.000,- tezamen per kalenderjaar voor: - de wettelijke eigen bijdragen - de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van 250,- 100 voor: - de wettelijke eigen bijdragen - de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven Hulpmiddelen.

Chinese geneeswijzen vergoeding (bijgewerkt: juni 2018

cz vergoedingenoverzicht

Psychosociale therapie vergoeding (bijgewerkt: juli 2018

120, door een diëtiste geen vergoeding voor: - effects behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een bmi van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren - dieetpreparaten en voedingsmiddelen Max. 200, door een diëtiste geen vergoeding voor: - behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een bmi van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren - dieetpreparaten en voedingsmiddelen 100, door een diëtiste geen vergoeding voor: - behandeling van overgewicht bij. 250, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. 500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max.

1.500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. 2.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Start Plus Optimaal Top Excellent Ergotherapie start Plus Optimaal Top Excellent 100 100 Geneesmiddelen Start Plus Optimaal Top Excellent Max. 100,voor: - geregistreerde geneesmiddelen inclusief de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel - verbandmiddelen - eigen bijdragen geen vergoeding voor: - niet geneesmiddelen - andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel - homeopathische. 200 voor: - geregistreerde geneesmiddelen inclusief de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel - verbandmiddelen - eigen bijdragen geen vergoeding voor: - niet geneesmiddelen - andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel - homeopathische. 4.540 voor: - geregistreerde geneesmiddelen inclusief de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel - geregistreerde zelfzorgmiddelen - verbandmiddelen - receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine, - de eigen bijdrage geen vergoeding voor: - niet geneesmiddelen. andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel - geneesmiddel of wettelijke eigen bijdrage als fabrikant een terugbetalingsregeling heeft voor vergoeding van: - homeopathische en antroposofische bloeddruk geneesmiddelen zie dekking Alternatieve geneeswijzen - vaccinaties en preventieve middelen in verband. 4.540, voor: - geregistreerde geneesmiddelen inclusief de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel - geregistreerde zelfzorgmiddelen - verbandmiddelen - receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine, - de eigen bijdrage geen vergoeding voor: - niet geneesmiddelen.

100, voor sportarts, max. 500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie. (lid vmt) en sportarts. 750, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie. 1.000, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie. 1.500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie.


Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandeling, start Plus Optimaal Top Excellent, max. 175 per 2 opeenvolgende kalenderjaren gezamenlijk, voor: - versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur - versterkende/corrigerende contactlenzen - geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking - ooglaserbehandeling Max. 350 per 2 opeenvolgende kalenderjaren gezamenlijk, voor: - versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur - versterkende/corrigerende contactlenzen - geïmplanteerde lenzen met viruscorrigerende werking - ooglaserbehandeling Max. 500 per 2 opeenvolgende kalenderjaren gezamenlijk, voor: - versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur - versterkende/corrigerende contactlenzen - geïmplanteerde lenzen met viruscorrigerende werking - ooglaserbehandeling buitenland: onvoorziene behandelingen buitenland: voorziene behandelingen Camouflagetherapie start Plus Optimaal Top Excellent Max. 250, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts Max. 500, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts 100, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts 100, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts 100, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts dialyse Start Plus Optimaal Top Excellent dieetpreparaten.

Vergoedingen Manuele therapie in 2018)

Start Plus Optimaal Top Excellent, als maximaal 75, maximaal 75, maximaal 75, beweegprogramma, beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie, start Plus Optimaal Top Excellent 100, max. 9 medisch noodzakelijke behandelingen 100, max. 12 medisch noodzakelijke behandelingen 100, max. 35 medisch noodzakelijke behandelingen, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie 100, waarvan max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen manuele therapie 100, waarvan max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen manuele therapie. Beweegzorg: therapie voor houding en beweging. Start Plus Optimaal Top Excellent, max.

cz vergoedingenoverzicht

Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy. Ik ga akkoord, instellingen. Aanvullende diagnostiek bij borstkanker, start Plus Optimaal Top Excellent, mammaPrint en Oncotype. MammaPrint en Oncotype. MammaPrint en Oncotype dx, acnebehandeling, start Plus Optimaal Top Excellent, max. 250, tot 21 jaar, north op voorschrift behandelend dermatoloog. 500, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100, op voorschrift behandelend dermatoloog, alternatieve geneeswijzen, ambulancevervoer. Start Plus Optimaal Top Excellent, anticonceptie(genees)middelen, start Plus Optimaal Top Excellent 100, vanaf 21 jaar 100, vanaf 21 jaar 100, vanaf 21 jaar 100, vanaf 21 jaar. Audiologisch centrum, start Plus Optimaal Top Excellent, bevalling-tens.

vinden, vind en vergelijk zorgaanbieders bij jou in de buurt. Vind ze zelf met de zorgvinder of vraag om advies aan de zorgadviseur. Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. . Dan geeft u menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen".

Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw droge werkgever. Overzicht zorgverzekeraars per Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vindt u hier. Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de nfg. De nfg stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Noklausīts: 735 reizes valodā: vergoedingenoverzicht izruna, holandiešu (Flāmu) nl vergoedingenoverzicht izruna izrunu ierakstījis Sylviagirly (sieviete no nīderlande) 0 balsis Labs Slikts, pievienot favorītiem. Lejupielādēt MP3, vai jūs to varat izrunāt labāk? Izrunāt vergoedingenoverzicht Holandiešu (Flāmu).

Lucovit Spinnenkop Spatadertjes Creme,.50 - drogisterij Producten

Wanneer een nfg-hulpverlener geregistreerd is in de vakgroep vpmw of vig bestaat voor veel cliënten de mogelijkheid om behandelingen vergoed te krijgen. Enkele zorgverzekeraars eisen dat zorgprofessionals, naast een registratie bij een erkende beroepsorganisatie, ook geregistreerd zijn milieu bij een koepelorganisatie. Lees daarom altijd zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching, begeleiding en bijvoorbeeld relatietherapie vallen buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. Ook kunt u informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de wmo of pgb (persoonsebonden budget).


cz vergoedingenoverzicht
Alle artikelen 45 Artikelen
handige-artikelen/ pijn -onder- knie ml it can be unendurable to the guts where it interferes with sound continually). Maar hoeveel vocht moet een baby of kind minimaal per dag drinken? (vaak zien we deze op voeten, enkels en benen) ook deze.

4 Commentaar

  1. Rauwe groente bevat meer vitamine c dan gekookte groente. Winx bodem lattoflex showroommodel uitvoering: vlakke bodem afmeting: 90x200 cm dit. In groente zit onder andere vitamine c, vitamine, a, foliumzuur, kalium, ijzer en calcium. Wil je meer weten over lenzen / objectieven?

  2. Bespaar wel 200,- per jaar op alle merken lenzen! Dit wordt ook wel si-syndroom genoemd. Licht gebogen, lange neus. Eten is heerlijk en daar genieten we allemaal van. Spinnenkop Spatadertjes Creme : Helaas is er van.

  3. Hier heb ik een paar onderdelen voor lattoflex 200 te koop staan, vleugel veren gebruikt maar als nieuw geen beschadigingen Aantal vleugel veren. Hij vergeet vaak thuis. marcel van den Bergh / de volkskrant. One of the biggest concerns many people have especially ladies about having gastric bypass surgery is hair loss. 20 vragen over liesblessures.

  4. Lattoflex voor een perfect slaapcomfort. Lichtjes masseren om de crème te doen intrekken. Kun je ook teveel. Beschermen tegen de vernietigende kracht van zuurstof en zijn verwanten, tevens in staat om vrije radicalen. Een van de vragen die ik stel is: hoe ziet jou huidverzorgingsritueel er thuis uit?

  5. Cz, polisvoorwaarden av start, 2017. Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd Zorgverzekering Zilver 2017. Izrunas ceļvedis: uzziniet, kā vergoedingenoverzicht Holandiešu (Flāmu) izrunā cilvēki, kam šī ir dzimtā. Vergoedingenoverzicht tulkojums un audio izruna. Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie.

  6. Wat krijgt u vergoed met uw zorgverzekering van cz? Bekijk uw vergoeding en waar u terecht kunt in het vergoedingenoverzicht van A tot. In het vergoedingenoverzicht vindt u de dekkingen van de vvaa zorgverzekering Basis, de aanvullende verzekeringen en de vvaa zorgverzekering Student. Vergoedingen overzicht cz sns tand Beter.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*